Wie zijn wij?

Diaconaal Platform Goes

Het Diaconaal Platform is een samenwerkingsverband van diaconieën van christelijke geloofsgemeenschappen in Goes. Deze laten zich, ieder op een eigen manier inspireren door de woorden van God. Daarin zijn ze gezamenlijk gericht op hulpvragen die vanuit de Goese samenleving aan hen gesteld worden. > meer

Het werk van diaconieën en charitas instellingen is vanouds geïnspireerd vanuit de bijbel, het Woord van God. De liefde van God richt zich op deze gebroken wereld. Barmhartigheid en Rechtvaardigheid waren en zijn daarbij kernbegrippen. In dat voetspoor wensen de geloofsgemeenschappen in Goes samen op te trekken. Diaconieën worden gedragen door de eigen gemeente. Zo bezien wordt dit werk gedragen door ongeveer 5000 Goesenaren, die verbonden zijn aan de deelnemende geloofsgemeenschappen.

De taken van de diaconieën zijn, doordat de overheid veel sociale taken op zich nam meer en meer gericht op de eigen gemeente/parochieleden. Al enige jaren is het overheidsbeleid erop gericht weer Sociale- en Zorg taken af te stoten, waardoor de burger weer meer zelf moet organiseren. Doordat steeds meer mensen een beperkter sociaal netwerk hebben, is de situatie ontstaan dat die zelfredzaamheid, ook in het vinden van bestaande hulpverlening, in toenemende mate te kort schiet.

Diaconieën van de meeste geloofsgemeenschappen in Goes hebben de handen ineen geslagen om naast de bestaande professionele en Vrijwilligers hulpverlening ook in te zetten op de steeds groter worden bredere maatschappelijke nood. Het Diaconaal Platform Goes werd daarmee een feit. Al het werk dat gericht is op de Goese burger is ondergebracht bij Diamant Goes, het gezicht van het platform naar buiten toe. Daarnaast vindt waar nodig en mogelijk beleidsafstemming plaats tussen diaconieën op de periodieke Platformvergaderingen.

Deelnemende diaconieën binden zich aan een aantal Uitgangspunten door ondertekening van een Verklaring.

Diamant Goes

Diamant Goes maakt deel uit van het Diaconaal Platform te Goes. Diamant Goes is het gezicht van de gezamenlijke diaconieën naar buiten toe. Diamant Goes heeft als doel om bestaande initiatieven zoals die vanuit de Gemeente Goes in goed overleg aan te vullen vanuit de mogelijkheden van vrijwilligers die verbonden zijn aan de geloofsgemeenschappen in de Gemeente Goes. Primair worden hulp-zoekenden geholpen door doorverwijzing naar bestaande hulp. Indien dat niet lukt, wordt zo mogelijk vanuit één van de aangesloten geloofsgemeenschappen in een oplossing voorzien.

Zie voor bereikbaarheid Diamant Goes: Contact.